شرکت مهندسی نوآورهوا متخصصین آموزش دیده و مجربی را برای تضمین عملکرد بهینه در نصب و راه انداری و سرویس و تعمیرات کل تجهیزات سیستم های هوای فشرده ، انواع کمپرسورها و تجهیزات جانبی و پلنت های تولید گاز اختصاص داده است. این شرکت به توافق با مشتریان جهت تولید بهینه در همه زمان ها متعهد بوده است.
اولویت در پاسخ تلفنی متخصصین این شرکت در رفع ایرادات ، یک اقدام کلیدی در شرکت ما محسوب میشود. مشتریان همراه در تماس مستقیم با مهندسین و متخصصین دفتر فنی و دفتر مرکزی این شرکت میباشند تا این اطمینان حاصل شود که خدمات سریعاً و در اسرع وقت ارائه میگردد.
خدمات وسیعی به صورت 24 ساعته جهت تأمین ، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش برای تمامی محصولات سیستم های هوای فشرده از جمله انواع کمپرسورهای تولیـد هـوای فشرده ( توربینی ، اسکرو ، پیستونی ) ، کمپرسورهای فشار قوی تا 500 بار ، کمپرسورهای معدنی و دیزلی ، پلنت های تولید گاز نیتروژن و اکسیژن ( با سه روش Cryogenic ، PSA,VPSA ، Membrane )، واحدهای هواساز ، درایرهای تبریدی و جذبی ، واترسپراتورها و میکروفیلترها ، مخازن تحت فشار و قطعات هیدرولیک و پنوماتیک ، همواره در دسترس میباشد و در صورت لزوم متخصصین فنی این شرکت در اسرع وقت و ظرف مدت 24 ساعت در محل حضور خواهند داشت.
قراردادهای سرویس و خدمات پس از فروش ارائه شده توسط این شرکت ، موارد گسترده و وسیعی جهت رضایت و تأمین نیازهای مشتریان خود را فراهم می آورد.